Regulamin

Regulamin konkursu

„Profesjonalne plany treningowe – za darmo!”

 

1. Organizator:

 • Łukasz Hyrchel
 • Ul. Gaczkowskiego 3, 42-200 Częstochowa
 • E-mail: mizucycling@gmail.com
 • Tel.: 537-717-510
 • Witryna: mizucycling.com

2. Cel:

 • Wyłonienie 7 laureatów, którzy zostaną objęci roczną opieką trenerską
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie promowania i kształtowania prozdrowotnego stylu życia

3. Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich [powyżej 18 r. ż.]
 • Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zgłoszenia na adres mailowy mizucycling@gmail.com. W tytule należy wpisać ‚Mizu Cycling – konkurs’. W zgłoszeniu należy zawrzeć odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. imię i nazwisko
  2. rok urodzenia
  3. miejscowość
  4. wzrost / waga
   5. największy sukces
  6. opis poprzedniego sezonu (7-8 zdań)
  7. cele na 2018r.
  8. 2-3 kolarskie zalety
  9. 2-3 kolarskie wady
  10. narzędzia treningu (rowery, trenażer, pulsometr, pomiar mocy, itd.)
  11. dlaczego ja? (3-6 zdań)
  12. fotografia – opcjonalnie
  Do zgłoszenia proszę dołączyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji I edycji konkursu „Profesjonalne plany treningowe – za darmo!” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

  W przypadku przejścia do drugiej fazy konkursu oraz otrzymania nagrody w konkursie „Profesjonalne plany treningowe – za darmo!” – czyli otrzymania opieki trenerskiej na sezon 2018 – wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: punkty od 1 do 12 przesłane w zgłoszeniu do konkursu (z możliwością wyłączenia konkretnych punktów) – na stronie internetowej Mizu Cycling, na stronie facebook’owej Mizu Cycling oraz mediach.

  Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów I edycji konkursu „Profesjonalne plany treningowe – za darmo!”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

  Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

4. Harmonogram konkursu:

 • Rozpoczęcie pierwszego etapu konkursu – 09.12.2017 r.
 • Zbieranie zgłoszeń do konkursu – do 23.12.2017 r. włącznie
 • Publikacja sylwetek 20 finalistów oraz rozpoczęcie głosowania – 24.12.2017 r.
 • Zakończenie głosowania – 30.12.2017 o godz. 18:00
 • Ogłoszenie 7 laureatów konkursu – 30.12.2017 r. o godz 20:00
 • Rozpoczęcie współpracy z laureatami – 31.12.2017 r.

5. Nagroda:

 • Nagrodą w konkursie jest roczny (do 31.12.2018 r.) profesjonalny plan treningowy oraz indywidualna opieka trenera
 • Każdy z laureatów konkursu będzie otrzymywał mailowo co tygodniowy plan treningowy dopasowany do jego celów na sezon, możliwości sprzętowych, kondycyjnych oraz czasowych

6. Uwagi:

 • Osoby zgłaszające się do konkursu oraz późniejsi laureaci – nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie
 • Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie wybranych 20 osób, które przejdą do drugiego etapu konkursu
 • Drugi etap konkursu – na stronie internetowej mizucycling.com zostanie utworzona ankieta – 7 osób z największą ilością głosów zostanie finalistami konkursu
 • 31 grudnia 2017 r. skontaktuję się mailowo z laureatami konkursu w celu omówienia szczegółów dalszej współpracy
 • Laureat konkursu może w każdej chwili zrezygnować z opieki trenerskiej bez podania przyczyny
 • Podczas współpracy z trenerem, laureaci będą proszeni do przysyłania miesięcznych podsumowań oraz relacji z zawodów, które będą publikowane za zgodą na stronie internetowej organizatora oraz profilu facebook’owym
 • Osoba wysyłając zgłoszenie na podany wyżej adres mailowy akceptuje regulamin konkursu